tps://stats.radio-quetsch.eu/matomo.php?idsite=2&rec=1" style="border:0" alt="" />

RINGBAHNDAM RADIO

UNE EMISSION PRODUITE PAR MABUSEKI – SUR π-node – EN DIFFUSION QUETSCH LES MERCREDIS À 22H

A 24 Stund pro Tag radio (das heisst Schtreaming ém Modarna Welt)
Jetz mol er find a neïa Enregistrement ér moch’s ém Strom.
Losa : ém Eigang Page, clicka uf’m RINGBAHN DAM__ spéler. Oder browier a mol do d’s clicka : DO

Was esch momentan g’spelt?

  • Allà Papagaï und Mamagaï, fér d’Confiné Müetter (mars bis May 2020) ;
  • D’Cachemire Darbuqqa épisode, (erst uf Radio MNE gspélt, 2017 bis 2018)
  • D’Ringbahndam Gschechtla (2020 bis jetzt, info oder info)
  • Viel Witzen und Elsasser Wort vum Muetter, Kolléga, Beballa und Lol, d’r Sieben,
  • Archiven vum Herra Owa d’Vater hat friejh salbscht ufgnu ;

Wenn Sé wann, Sé kenna mér neïa Klang, Lied, B’sproch schécka
uf minna Email Addressa : nicolas AT mcotf PUNKT com
Grossa Schmutz

∏ node